abc.boh@mail.ru
Про сайт Історія філософії Філософія в Україні Філософія в Росії Бібліотеки Постаті Цікаве
ГАЛЕРЕЇ
БІБЛІОТЕКА
.
ФІЛОСОФИ ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ
(біографія і бібліографія)
 
 
.
ФІЛОСОФСЬКА СПАДЩИНА
(першоджерела)
 
 
 
ФІЛОСОФСЬКА СПАДЩИНА
 


    "Філософська спадщина" - унікальна книжкова серія, яку з 1963 року почало випускати видавництво "Думка" під егідою Інституту філософії Академії наук СРСР/Росії.
    Всі книги серії мають однаковий формат і однаково оформлені. На корінці - логотип серії: букви "Ф" і "Н" в трикутничках. Уніфікований і вміст книг серії: починається кожен том ґрунтовною вступною статтею кращих сучасних (на момент видання) філософів, за якою розміщені тексти "першоджерела", в кінці книги - детальний науковий апарат - примітки, іменний і предметний (термінологічний) покажчики.
    У серії ФС випущено 138 томів, хоча реально окремих книг - 121, оскільки 17 томів є перевиданнями (звичайно, випр. і доп.).
    Двотомник Ф. Ніцше виданий в серії з тими ж порядковими номерами, що і друге видання двотомника Юма - 125, 126. Існує думка, що це не просто видавнича помилка, а відгомін "філософських" дискусій довкола слова "спадщина", що довго витісняли спочатку заплановані до видання твори Ніцше за рамки серії ФС.

Публичная библиотека
Библиотека Кротова


ПОВНЕ ЗІБРАННЯ ТВОРІВ ФІЛОСОФІВ СВІТУ
 


російською мовою

 Американские просветители. Избранные произведения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1968. – Т. 1. – 519 с.
 Американские просветители. Избранные произведения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1969. – Т. 2. – 445 с.
 Анахт Д.. Сочинения. – М.: Мысль, 1975. – 262 с.
 Английские материалисты XVIII в. Собрание произведений: В 3-х т. – М.: Мысль, 1967. – Т. 1. – 445 с.
 Английские материалисты XVIII в. Собрание произведений: В 3-х т. – М.: Мысль, 1967. – Т. 2. – 405 с.
 Английские материалисты XVIII в. Собрание произведений: В 3-х т. – М.: Мысль, 1968. – Т. 3. – 550 с.
 Антология мировой философии: В 4-х т. – Т. 1 (в двух частях). – 1969. – 936 с., Ч. 1. – М.: Мысль, 1969. – 576 с.
 Антология мировой философии: В 4-х т. – Т. 1 (в двух частях). – 1969. – 936 с., Ч. 2. – М.: Мысль, 1969. – 357 с.
 Антология мировой философии: В 4-х т. – М.: Мысль, 1970. – Т. 2. – 776 с.
 Антология мировой философии: В 4-х т. – М.: Мысль, 1971. – Т. 3. – 760 с.
 Антология мировой философии: В 4-х т. – М.: Мысль, 1972. – Т. 4. – 708 с.
 Аристотель. Сочинения: В 4-х т. – М.: Мысль, 1976. – Т. 1. – 550 с.
 Аристотель. Сочинения: В 4-х т. – М.: Мысль, 1978. – Т. 2. – 687 с.
 Аристотель. Сочинения: В 4-х т. – М.: Мысль, 1981. – Т. 3. – 613 с.
 Аристотель. Сочинения: В 4-х т. – М.: Мысль, 1983. – Т. 4. – 830 с.
 Бейль П. Исторический и критический словарь: В 2-х т. – М.: Мысль, 1967. – Т. 1. – 391 с.
 Бейль П. Исторический и критический словарь: В 2-х т. – М.: Мысль, 1968. – Т. 2. – 510 с.
 Беркли Дж. Сочинения. – М.: Мысль, 1978. – 556 с.
 Бэкон Ф. Сочинения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1971. – Т. 1. – 590 с.
 Бэкон Ф. Сочинения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1972. – Т. 2. – 582 с.
 Вишенский И. Сочинения. – М.; Ленинград, 1955. – 374 с.
 Гассенди П. Сочинения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1966. – Т. 1. – 431 с.
 Гассенди П. Сочинения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1968. – Т. 2. – 836 с.
 Гегель Г.-В.-Ф. Лекции по философии истории. - М., 1932. - Т. 9. - Кн. 1.
 Гегель Г.-В.-Ф. Лекции по философии истории. - М., 1932. - Т. 9. - Кн. 2.
 Гегель Г.-В.-Ф. Наука логики: В 3-х т. – М.: Мысль, 1970. – Т. 1. – 501 с.
 Гегель Г.-В.-Ф. Наука логики: В 3-х т. – М.: Мысль, 1971. – Т. 2. – 248 с.
 Гегель Г.-В.-Ф. Наука логики: В 3-х т. – М.: Мысль, 1972. – Т. 3. – 374 с.
 Гегель Г.-В.-Ф. Наука логики. – СПб., 1994.
 Гегель Г.-В.-Ф. Работы разных лет: В 2-х т. – М.: Мысль, 1972. – Т. 1. – 668 с.
 Гегель Г.-В.-Ф. Работы разных лет: В 2-х т. – М.: Мысль, 1971. – Т. 2. – 630 с.
 Гегель Г.-В.-Ф. Работы разных лет: В 2-х т. – М.: Мысль, 1973. – Т. 2. – 630 с.
 Гегель Г.-В.-Ф. Философия истории. – СПб., 2000.
 Гегель Г.-В.-Ф. Философия права. – М.: Мысль, 1990. – 528 с.
 Гегель Г.-В.-Ф. Философия религии: В 2-х т. – М.: Мысль, 1975. – Т. 1. – 532 с.
 Гегель Г.-В.-Ф. Философия религии: В 2-х т. – М.: Мысль, 1977. – Т. 2. – 573 с.
 Гегель Г.-В.-Ф. Энциклопедия философских наук: В 3-х т. – М.: Мысль, 1974. – Т. 1. Наука логики. – 452 с.
 Гегель Г.-В.-Ф. Энциклопедия философских наук: В 3-х т. – М.: Мысль, 1975. – Т. 2. Философия природы. – 695 с.
 Гегель Г.-В.-Ф. Энциклопедия философских наук: В 3-х т. – М.: Мысль, 1977. – Т. 3. Философия духа. – 471 с.
 Гельвеций Клод Адриан. Сочинения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1973. – Т. 1. – 647 с.
 Гельвеций Клод Адриан. Сочинения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1974. – Т. 2. – 687 с.
 Герцен Александр. Сочинения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1985. – Т. 1. – 592 с.
 Герцен Александр. Сочинения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1986. – Т. 2. – 654 с.
 Гоббс Томас. Сочинения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1989. – Т. 1. – 624 с.
 Гоббс Томас. Сочинения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1991. – Т. 2. – 736 с.
 Гольбах Поль Анри. Избранные произведения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1963. – Т. 1. – 715 с.
 Гольбах Поль Анри. Избранные произведения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1963. – Т. 2. – 563 с.
 Декарт Рене. Сочинения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1989. – Т. 1. – 656 с.
 Декарт Рене. Сочинения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1994. – Т. 2. – 640 с.
 Дешан Дом Леже-Мари. Истина, или Истинная система. – М.: Мысль, 1973. – 532 с.
 Дидро Дени. Сочинения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1986. – Т. 1. – 592 с.
 Дидро Дени. Сочинения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1991. – Т. 2. – 607 с.
 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.: Мысль, 1986. – 571 с.
 Древнеиндийская философия. Начальный период. – М.: Мысль, 1963. – 272 с.
 Древнекитайская философия. Собрание текстов: В 2-х т. – М.: Мысль, 1972. – Т. 1. – 363 с.
 Древнекитайская философия. Собрание текстов: В 2-х т. – М.: Мысль, 1973. – Т. 2. – 384 с.
 Кант И.. Сочинения: В 6-ти т. – М.: Мысль, 1963. – Т. 1. – 543 с.
 Кант И.. Сочинения: В 6-ти т. – М.: Мысль, 1964. – Т. 2. – 510 с.
 Кант И.. Сочинения: В 6-ти т. – М.: Мысль, 1964. – Т. 3. – 799 с.
 Кант И.. Сочинения: В 6-ти т. – М.: Мысль, 1965. – Т. 4. – Ч. 1. – 544 с.
 Кант И.. Сочинения: В 6-ти т. – М.: Мысль, 1965. – Т. 4. – Ч. 2. – 478 с.
 Кант И.. Сочинения: В 6-ти т. – М.: Мысль, 1966. – Т. 5. – 564 с.
 Кант И.. Сочинения: В 6-ти т. – М.: Мысль, 1966. – Т. 6. – 743 с.
 Кант И. Собрание сочинений: В 8-ми т. – М.: Чоро, 1994. – Т. 1. – 544 с.
 Кант И. Собрание сочинений: В 8-ми т. – М.: Чоро, 1994. – Т. 2. – 429 с.
 Кант И. Собрание сочинений: В 8-ми т. – М.: Чоро, 1994. – Т. 3. – 741 с.
 Кант И. Собрание сочинений: В 8-ми т. – М.: Чоро, 1994. – Т. 4. – 630 с.
 Кант И. Собрание сочинений: В 8-ми т. – М.: Чоро, 1994. – Т. 5. – 414 с.
 Кант И. Собрание сочинений: В 8-ми т. – М.: Чоро, 1994. – Т. 6. – 613 с.
 Кант И. Собрание сочинений: В 8-ми т. – М.: Чоро, 1994. – Т. 7. – 495 с.
 Кант И. Собрание сочинений: В 8-ми т. – М.: Чоро, 1994. – Т. 8. – 718 с.
 Кант И. Критика чистого разума. – М.: Мысль, 1994. – 574 с.
 Кант І. Критика чистого розуму / Переклад з нім. І. Бурковського. - К.: Юніверс, 2000.
 Кожевников В.. Опыт изложения учения Н. Ф. Федорова. – М.: Мысль, 2004. – 576 с.
 Кондильяк Э. Сочинения: В 3-х т. – М.: Мысль, 1980. – Т. 1. – 334 с.
 Кондильяк Э. Сочинения: В 3-х т. – М.: Мысль, 1982. – Т. 2. – 541 с.
 Кондильяк Этьенн Бонно де. Сочинения: В 3-х т. – М.: Мысль, 1983. – Т. 3. – 388 с.
 Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. – М.: Наука, 1993. – 592 с.
 Ксенофонт. Сократические сочинения. – СПб.: Комплект, 1993. – 416 с.
 Кузанский Н. Сочинения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1979. – Т. 1. – 488 с.
 Кузанский Н. Сочинения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1980. – Т. 2. – 471 с.
 Лавров П. Философия и социология. Избранные произведения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1965. – Т. 1. – 752 с.
 Лавров П. Философия и социология. Избранные произведения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1965. – Т. 2. – 703 с.
 Ламетри Ж. Сочинения. – М.: Мысль, 1983. – 509 с.
 Лейбниц Г.-В. Сочинения: В 4-х т. – М.: Мысль, 1982. – Т. 1. – 636 с.
 Лейбниц Г.-В. Сочинения: В 4-х т. – М.: Мысль, 1983. – Т. 2. – 686 с.
 Лейбниц Г.-В. Сочинения: В 4-х т. – М.: Мысль, 1984. – Т. 3. – 734 с.
 Лейбниц Г.-В. Сочинения: В 4-х т. – М.: Мысль, 1989. – Т. 4. – 554 с.
 Локк Джон. Сочинения: В 3-х т. – М.: Мысль, 1985. – Т. 1. – 621 с.
 Локк Джон. Сочинения: В 3-х т. – М.: Мысль, 1985. – Т. 2. – 560 с.
 Локк Джон. Сочинения: В 3-х т. – М.: Мысль, 1988. – Т. 3. – 670 с.
 Лосев Алексей. Диалектика мифа. – М.: Мысль, 2001. – 560 с.
 Мандевиль Б. Басня о пчелах. – М.: Мысль, 1974. – 378 с.
 Монтень М. Опыты: В 3-х кн. – М., 1954. – Кн. 1. – 384 с.
 Монтень М. Опыты: В 3-х кн. – М., 1958. – Кн. 2. – 560 с.
 Монтень М. Опыты: В 3-х кн. – М., 1960. – Кн. 3. – 416 с.
 Монтень М. Опыты: В 3-х т. – М., 1992. – Т. 1. – 384 с.
 Монтень М. Опыты: В 3-х т. – М., 1992. – Т. 2. – 560 с.
 Монтень М. Опыты: В 3-х т. – М., 1992. – Т. 3. – 416 с.
 Ницше Ф. Сочинения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1996. – Т. 1. – 829 с.
 Ницше Ф. Сочинения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1996. – Т. 2. – 829 с.
 Петрици Иоанэ. Рассмотрение платоновской философии и Прокла Диадоха. – М.: Мысль, 1984. – 286 с.
 Платон. Диалоги. – М.: Мысль, 1986. – 607 с.
 Платон. Собрание сочинений: В 4-х т. – М.: Мысль, 1990. – Т. 1. – 864 с.
 Платон. Собрание сочинений: В 4-х т. – М.: Мысль, 1993. – Т. 2. – 528 с.
 Платон. Собрание сочинений: В 4-х т. – М.: Мысль, 1994. – Т. 3. – 656 с.
 Платон. Собрание сочинений: В 4-х т. – М.: Мысль, 1994. – Т. 4. – 832 с.
 Прогрессивные мыслители Латинской Америки (XIX - начало XX в.). – М.: Мысль, 1965. – 431 с.
 Русские просветители (от Радищева до декабристов). Собрание произведений: В 2-х т. – М.: Мысль, 1966. – Т. 1. – 440 с.
 Русские просветители (от Радищева до декабристов). Собрание произведений: В 2-х т. – М.: Мысль, 1966. – Т. 2. – 478 с.
 Сковорода Г. ССочинения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1973. – Т. 1. – 511 с.
 Сковорода Г. Сочинения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1973. – Т. 2. – 488 с.
 Соловьёв В. Сочинения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1988. – Т. 1. – 894 с.
 Соловьёв В. Сочинения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1988. – Т. 2. – 824 с.
 Спиноза Б. Собрание сочинений:В 2-х т. - М.: Мысль, 1957. - Т. 1. - 450 с.
 Спиноза Б. Собрание сочинений:В 2-х т. - М.: Мысль, 1957. - Т. 2. - 450 с.
 Ткачёв П. Сочинения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1975. – Т. 1. – 655 с.
 Ткачёв П. Сочинения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1976. – Т. 2. – 645 с.
 Трубецкой С. Метафизика в Древней Греции. – М.: Мысль, 2003. – 589 с.
 Трубецкой С. Сочинения. – М.: Мысль, 1994. – 815 с.
 Фёдоров Н. Сочинения. – М.: Мысль, 1982. – 711 с.
 Фейербах Л. История философии. Собрание произведений: В 3-х т. – М.: Мысль, 1974. – Т. 1. – 354 с.
 Фейербах Л. История философии. Собрание произведений: В 3-х т. – М.: Мысль, 1974. – Т. 2. – 480 с.
 Фейербах Л. История философии. Собрание произведений: В 3-х т. – М.: Мысль, 1974. – Т. 3. – 486 с.
 Философы из Хуайнани. Хуайнаньцзы. – М.: Мысль. – 2004. – 432 с.
 Фихте И. Сочинения: В 2-х т. – СПб.: Мифрил, 1993. – Т. 1. – 687 с.
 Фихте И. Сочинения в 2-х т. – СПб.: Мифрил, 1993. – Т. 2. – 798 с.
 Фихте И. Факты сознания. Назначение человека. Наукоучение / Пер. с нем. - Мн.: Харвест, М.: ACT, 2000. - 784 с.
 Флоренский Павел. Собрание сочинений. Статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии. – М.: Мысль, 2000. – 446 с.
 Флоренский Павел. Собрание сочинений. Философия культа (Опыт православной антроподицеи). – М.: Мысль, 2004. – 688 с.
 Флоренский Павел. Сочинения: В 4-х т. – М.: Мысль, 1994. – Т. 1. – 800 с.
 Флоренский Павел. Сочинения: В 4-х т. – М.: Мысль, 1996. – Т. 2. – 880 с.
 Флоренский Павел. Сочинения: В 4-х т. – М.: Мысль, 2000. – Т. 3. – Ч. 1. – 623 с.
 Флоренский Павел. Сочинения: В 4-х т. – М.: Мысль, 2000. – Т. 3. – Ч. 2. – 624 с.
 Флоренский Павел. Сочинения: В 4-х т. – М.: Мысль, 1998. – Т. 4. Письма с Дальнего Востока и Соловков. – 798 с.
 Чернышевский Н. Сочинения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1986. – Т. 1. – 805 с.
 Чернышевский Н. Сочинения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1987. – Т. 2. – 687 с.
 Чжуан-цзы. Ле-цзы. – М.: Мысль, 1995. – 439 с.
 Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф. Сочинения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1987. – Т. 1. – 636 с.
 Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф. Сочинения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1989. – Т. 2. – 638 с.
 Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф. Философия искусства. – М.: Мысль, 1966. – 496 с.
 Шопенгауэр А. О четверояком корне... Мир как воля и представление: В 2-х т. / Пер. с нем. – М.: Наука, 1993. – Т. 1. Критика кантовской философии. – 672 с.
 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление / Пер. с нем. – М.: Наука, 1993. – Т. 2. – 673 с.
 Эмпирик Секст. Сочинения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1975. – Т. 1. – 399 с.
 Эмпирик Секст. Сочинения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1976. . – Т. 2. – 421 с.
 Юркевич Памфил. Философские произведения. – М.: Правда, 1990. – 670 с.
 Юм Давид. Сочинения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1965. – Т. 1. – 847 с.
 Юм Давид. Сочинения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1965. – Т. 2. – 927 с.
 Юм Давид. Сочинения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1996. – Т. 1. – 736 с.
 Юм Давид. Сочинения: В 2-х т. – М.: Мысль, 1996. – Т. 2. – 800 с.


МИСЛИТЕЛІ МИНУЛОГО
 


    "Філософська спадщина" - унікальна книжкова серія, яку з 1963 року почало випускати видавництво "Думка" під егідою Інституту філософії Академії наук СРСР/Росії.
    Всі книги серії мають однаковий формат і однаково оформлені. На корінці - логотип серії: букви "Ф" і "Н" в трикутничках. Уніфікований і вміст книг серії: починається кожен том ґрунтовною вступною статтею кращих сучасних (на момент видання) філософів, за якою розміщені тексти "першоджерела", в кінці книги - детальний науковий апарат - примітки, іменний і предметний (термінологічний) покажчики.
    У серії ФС випущено 138 томів, хоча реально окремих книг - 121, оскільки 17 томів є перевиданнями (звичайно, випр. і доп.).
    Двотомник Ф. Ніцше виданий в серії з тими ж порядковими номерами, що і друге видання двотомника Юма - 125, 126. Існує думка, що це не просто видавнича помилка, а відгомін "філософських" дискусій довкола слова "спадщина", що довго витісняли спочатку заплановані до видання твори Ніцше за рамки серії ФС.

Далі............>>>


ПОВНЕ ЗІБРАННЯ ТВОРІВ ФІЛОСОФІВ СВІТУ
 


російською мовою

 Асмус В. Платон. – М.: Мысль, 1975. – 224 с.
 Бабий А. Дмитрий Кантемир. – М.: Мысль, 1984. – 176 с.
 Баскин М. Монтескьё. – изд. 2-е изд. – М.: Мысль, 1975. – 168 с.
 Богуславский В. Ламетри. – М.: Мысль, 1977. – 160 с.
 Богуславский В. Этьенн Бонно де Кондильяк. – М.: Мысль, 1984. – 192 с.
 Боргош Ю. Фома Аквинский / Пер. с пол. – изд. 2-е. – М.: Мысль, 1975. – 184 с.
 Бур М. Фихте / Пер. с нем. – М.: Мысль, 1965. – 168 с.
 Быховский Б. Гассенди. – М.: Мысль., 1974. – 204 с.
 Быховский Б. Джордж Беркли. – М.: Мысль, 1970. – 220 с.
 Быховский Б. Кьеркегор. – М.: Мысль, 1972. – 240 с.
 Быховский Б. Людвиг Фейербах. – М.: Мысль, 1967. – 240 с.
 Быховский Б. Сигер Брабантский. – М.: Мысль, 1979. – 184 с.
 Быховский Б. Шопенгауэр. – М.: Мысль, 1975. – 206 с.
 Бычваров М. Пётр Берон / М. Бычваров, Н. Бычварова; пер. с болг. – М.: Мысль, 1981. – 232 с.
 Виц Б. Демокрит. – М.: Мысль, 1979. – 212 с.
 Володин А. Герцен. – М.: Мысль, 1970. – 216 с.
 Гольдберг Н. Томас Пейн. – М.: Мысль, 1969. – 200 с.
 Горфункель А. Джордано Бруно. – М.: Мысль, 1965. – 204 с.
 Горфункель А. Томмазо Кампанелла. – М.: Мысль, 1969. – 248 с.
 Громов М. Максим Грек. – М.: Мысль, 1983. – 200 с.
 Гулыга А. Гердер. – изд. 2-е изд. – М.: Мысль, 1975. – 184 с.
 Демидова Н. Писарев. – М.: Мысль, 1969. – 224 с.
 Длугач Т. Дени Дидро. – изд. 2-е, дораб. - М.: Мысль, 1986. – 192 с.
 Доброхотов А. Данте Алигьери. – М.: Мысль, 1990. – 208 с.
 Заиченко Г. Джон Локк. – М.: Мысль, 1973. – 208 с. (існує друге вид. – т. 80)
 Замалеев А. Фонвизин. – М.: Мысль, 1976. – 200 с.
 Игнатенко А. Ибн-Хальдун. – М.: Мысль, 1980. – 160 с.
 Каменский З. Тимофей Николаевич Грановский. – М.: Мысль, 1988. – 192 с.
 Касымжанов А. Абу-Наср аль-Фараби. – М.: Мысль, 1982. – 200 с.
 Кашуба М. Георгий Конисский. – М.: Мысль, 1979. – 176 с.
 Кессиди Ф. Гераклит. – М.: Мысль, 1982. – 200 с.
 Кессиди Ф. Сократ. – изд. 2-е, дополн. – М.: Мысль, 1988. – 220 с.
 Киссель М. Джамбаттиста Вико. – М.: Мысль, 1980. – 200 с.
 Колядко В. Бернард Больцано. – М.: Мысль, 1982. – 200 с.
 Костюченко В. Вивекананда. – М.: Мысль, 1977. – 192 с.
 Кочарян М. Поль Гольбах. – М.: Мысль, 1978. – 192 с.
 Кузнецов Б. Ньютон. – М.: Мысль, 1982. – 176 с.
 Кузнецов В. Франсуа Мари Вольтер. – М.: Мысль, 1978. – 224 с.
 Курантов А. Уильям Оккам / А. Курантов, Н. Стяжкин. – М.: Мысль, 1978. – 192 с.
 Лазарев В. Шеллинг. – М.: Мысль, 1976. – 200 с.
 Лосев А. Владимир Соловьев. – М.: Мысль, 1983. – 208 с.
 Ляткер Я. Декарт. – М.: Мысль, 1975. – 200 с.
 Мамедов Ш. Мирза-Фатали Ахундов. – М.: Мысль, 1978. – 168 с.
 Мееровский Б. Гоббс. – М.: Мысль, 1975. – 208 с.
 Мееровский Б. Джон Толанд. – М.: Мысль, 1979. – 192 с.
 Нарский И. Готфрид Лейбниц. – М.: Мысль, 1972. – 240 с.
 Нарский И. Давид Юм. – М.: Мысль, 1973. – 180 с.
 Нарский И. Кант. – М.: Мысль, 1976. – 208 с.
 Никоненко В. Добролюбов. – М.: Мысль, 1985. – 192 с.
 Ничик В. Феофан Прокопович. – М.: Мысль, 1977. – 192 с.
 Овсянников М. Гегель. – М.: Мысль, 1971. – 224 с.
 Осиновский И. Томас Мор. – М.: Мысль, 1985. – 176 с.
 Панцхава И. Петрици. – М.: Мысль, 1982. – 128 с.
 Подокшин С. Франциск Скорина. – М.: Мысль, 1981. – 216 с.
 Покровский Н. Генри Торо. – М.: Мысль, 1983. – 188 с.
 Рожанский И. Анаксагор. – М.: Мысль, 1983. – 142 с.
 Сагадеев А. Ибн-Рушд (Аверроэс). – М.: Мысль, 1973.- 208 с.
 Сагадеев А. Ибн-Сина (Авиценна). – М.: Мысль, 1980. – 240 с.
 Свасьян К. Иоганн Вольфганг Гёте. – М.: Мысль, 1989. – 192 с.
 Сёмушкин А. Эмпедокл. – М.: Мысль, 1985. – 192 с.
 Соколов В. Спиноза. – изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Мысль, 1977. – 224 с.
 Стрельцова Г. Блез Паскаль. – М.: Мысль, 1979. – 240 с.
 Субботин А. Бернард Мандевиль. – М.: Мысль, 1986. – 136 с.
 Субботин А. Фрэнсис Бэкон. – М.: Мысль, 1974. – 176 с.
 Табачников И. Григорий Сковорода. – М.: Мысль, 1972. – 208 с.
 Терновой О. Хосе Марти. – М.: Мысль, 1966. – 208 с.
 Урсул Д. Николай Гаврилович Милеску Спафарий. – М.: Мысль, 1980. – 192 с.
 Уткина Н. Михаил Васильевич Ломоносов. – М.: Мысль, 1986. – 224 с.
 Филатова Е. Белинский. – М.: Мысль, 1976. – 176 с.
 Хачатурян А. Налбандян. – М.: Мысль, 1983. – 144 с.
 Хинц Х. Гуго Коллонтай / Пер. с польск. – М.: Мысль, 1978. – 216 с.
 Чанышев А. Аристотель. – изд. 2-е, дораб. – М.: Мысль, 1987. – 224 с.
 Шакир-Заде А. Эпикур. – М.: Мысль, 1963. – 222 с.


ПРО ФІЛОСОФА ЗА 90 ХВИЛИН АБО ПРОСТО ПРО СКЛАДНЕ
 


російською мовою

 Стретерн П. Аристотель за 90 минут / Перевод Н.Бровчук. – М.: Астрель; АСТ, 2004
 Стретерн Пол. Беркли за 90 минут / Перевод Д.Кожевникова. – М.: Астрель; АСТ, 2005
 Стретерн Пол. Блаженный Августин за 90 минут. – М.: Астрель; АСТ, 2005
 Стретерн Пол. Гегель за 90 минут / Перевод Н.Мишиевой. – М.: Астрель; АСТ, 2006
 Стретерн Пол. Декарт за 90 минут / Перевод Т. Ждановойю - М.: Астрель; АСТ, 2005
 Стретерн П. Деррида за 90 минут / Пер. с англ. А. Турунтаевой. – М.: ACT: Астрель, 2005. – 104 с.
 Стретерн Пол. Кант за 90 минут / Перевод С.Зубкова. – М.: Астрель; АСТ, 2004
 Стретерн П. Конфуций за 90 минут / Пер. с англ. С. Чечулина. – М.: Астрель: ACT, 2006. – 78 с.
 Стретерн Пол. Кьеркегор за 90 минут / Перевод А.Вронской. – М.: Астрель; АСТ, 2004
 Стретерн П. Лейбниц за 90 минут / Перевод П.Зиновьева. – М.: Астрель; АСТ, 2005.
 Стретерн Пол. Локк за 90 минут / Перевод П.Зиновьева. – М.: Астрель; АСТ, 2005
 Стретерн Пол. Макиавелли за 90 минут / Перевод С.Бобровой. – М.: Астрель; АСТ, 2006
 Стретерн П. Ницше за 90 минут / Пер. с англ. Н. Бариновой. – М.: Астрель: ACT, 2006. – 76 с.
 Стретерн П. Платон за 90 минут / Перевод С.Зубкова. – М.: Астрель; АСТ, 2003
 Стретерн Пол. Сартр за 90 минут / Перевод Л.Пирожковой. – М.: Астрель; АСТ, 2005
 Стретерн Пол. Сократ за 90 минут / Перевод Н.Вышинского. – М.: Астрель; АСТ, 2005.
 Стретерн П. Спиноза за 90 минут / Пер. с англ. А. Крыжановского. – М.: Астрель: ACT, 2004. – 78 с.
 Стретерн П. Фома Аквинский за 90 минут / Пер. с англ. С. Зубкова. – М: ACT: Астрель, 2005. – 77 с.
 Стретерн П. Фуко за 90 минут / Пер. с англ. Н. Павловой. – М: ACT: Астрель, 2005. – 90 с.
 Стретерн П. Шопенгауер за 90 минут / Перевод Н.Вышинского. – М.: Астрель; АСТ, 2006
 Стретерн П. Юм за 90 минут / Пер. с англ. С. Зубкова. – М.: ACT Астрель, 2005. – 79 с.
 Бердяев за 90 минут / Сост. М. Канонская. – М.: Аст; СПб.: Сова, 2006. – 94 с.
 Скляренко Е. Мераб Мамардашвили за 90 минут. – М.: ACT; СПб.: Сова, 2006. – 94 с.


УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФІЯ
 


    "Ми знаходимося в досить скрутному становищі, коли хочемо схарактеризувати українську філософську думку, бо ми можемо з повною певністю сказати, що маємо справу лише з початками… думок, які можуть бути розвинені в дальшій філософічній творчості українських мисленників майбутнього".

Дмитро Чижевський>>>


ПОВНЕ ЗІБРАННЯ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКИХ МИСЛИТЕЛІВ
 


українською мовою

 Антонович В. Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори. – К.: Либідь, 1995. – 816 с.
 Драгоманов М. Вибрані твори: Збірка політичних творів з примітками. – Прага, 1937. - Т. 1. – 317 с.
 Драгоманов М. Вибране. — К.: Либідь, 1991. — 688 с.
 Драгоманов М. Вибрані праці: У 3-х т., 4 кн. – К.: Знання України, 2006. – Т. 1. – Кн. 1: Історія. Педагогіка. Публіцистика. – 343 с.
 Драгоманов М. Вибрані праці: У 3-х т., 4 кн. – К.: Знання України, 2007. – Т. 1. – Кн. 2: Історія. Публіцистика. Політологія. – 271 с.
 Драгоманов М. Вибрані праці: У 3-х т., 4 кн. – К.: Знання України, 2007. – Т. 2: Фольклористика. Літературознавство. – 439 с.
 Драгоманов М. Вибрані праці: У 3-х т., 4 кн. – К.: Знання України, 2007. – Т. 3: Літературознавство. – 299 с.
 Франко Іван. Зібрання творів: У 50-ти т. – К.: Наукова думка, 1986. – Т. 45: Філософські праці. – 574 с.
 Шевченко Т. Кобзарь. – СПб., 1840. – 114 с.


Loading

Яндекс.Метрика
.
БІБЛІОТЕКА
підручників і посібників
 
 
.
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
допоміжні матеріали
Далі.......>>>
 
 
© Київський університет імені Бориса Грінченка (КУБГ), 2012-2014
© Кафедра філософії КУБГ, 2012-2014
© Анатолій Богород (ідея, розробка і наповнення сайту), 2012-2014